Disclaimer

Aprilia Riders Association (ARA) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat de getoonde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten in de getoonde informatie.

De ARA is niet aansprakelijk voor (vermeende) schade als gevolg van gebruik van www.aprilia-riders.nl. De ARA is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, en ook niet voor schade die het gevolg is van technische problemen die inherent zijn aan het via een elektronische weg verkrijgen van informatie.

De ARA en haar ingeschreven partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën op deze website verstrekt door of namens de ARA. De ARA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

De ARA garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig ontvangen en verwerkt worden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de gevolgen van late ontvangst of verwerking.

Als je opmerkt dat de inhoud van de website van de ARA inbreuk maakt op rechten van derden dan verzoeken we je dringend de ARA daarvan op de hoogte te stellen.

Bezoekers en gebruikers van www.aprilia-riders.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de ARA op deze website aangeboden informatie. Bij het bezoek aan en gebruik van deze website accepteer je de voorwaarden die in deze disclaimer en in de gebruikersvoorwaarden worden beschreven.