ARA Community

Hèt spreekplatform van alle Aprilia rijders in Nederland!

De plek waar je alles kunt vinden met betrekking tot club en motor gerelateerde evenementen!

Moderator: Moderators

#375785
Beste leden,

Zaterdag 1 februari 2020 is de algemene ledenvergadering bij Pels Motoren, Gessel 1, 3454 MZ De Meern. Onze adverteerder heeft een hele mooie ruimte die wij kunnen gebruiken met een bar, groot scherm, etc. Er is ruimte voor ongeveer 20/25 leden.

De agenda treffen jullie onderstaand aan:

1. 12:00 uur Ontvangst met koffie, thee, koek en tekenen presentielijst door allen

2. 12:15 uur Opening vergadering door waarnemend voorzitter John Kuiten:
2.1 Vaststelling van de Notulen ALV 2019 door secretaris John Kuijten.
2.2 Ingekomen stukken door secretaris
2.3 Samenvatting van het jaarverslag 2019 in beeld door Bestuur
2.4 Financieel verslag 2019 door penningmeester Chris van ‘t Klaphek
2.5 Verslag kascommissie 2019 door de kascontrolecommissie
2.6 Decharge bestuur door ALV.
2.6 Evaluatie afgelopen clubjaar door het bestuur;
O.a. zal aan de orde komen:
- Aanschaf aanhanger;
- Opslag spullen ARA
- Italdag;
- Adverteerders;
- Samenwerking Piaggio

3. Mutaties Bestuur en commissies
3.1 Aftredende bestuursleden (John Kuijten, Gerard van Wees en Han van der Weerden) en benoeming
nieuwe voorzitter, secretaris, algemeen bestuurslid/ledenadministrateur en algemeen bestuurslid.

4. Begroting 2020:
4.1 Begroting 2020 door penningmeester
4.2 Overige mededelingen penningmeester

5. Clubkalender 2020
5.1 Presentatie clubkalender 2020 door evenementencommissaris
5.2 Overige mededelingen evenementen door bestuur:
- Digitaliseren oude clubbladen
- Website
- Ritten/evenementen
- Clubweekend
- Stukjes clubblad;
- Initiatieven leden;
- Clubkleding

6. Rondvraag

7. 14:30 uur – sluiting van de alv en opening borrel door de voorzitter

Wij zien jullie graag 1 februari en staan open voor suggesties, tips, etc.

Aanmelden kan hier :
https://aprilia-riders.nl/agenda/2020/2 ... 01-02-2020

Groeten,
Het bestuur
#375974
LET OP: HET ADRES EN LOCATIE ZIJN GEWIJZIGD!!!!!!!!!!

In tegenstelling tot voorgaande jaren houden wij de ALV niet bij Restaurant Oud Leusden (tegenwoordig Restaurant Zuiver ) maar bij:
Pels Motoren
Gessel 1
3454 MZ De Meern
Pels Motoren heeft op de eerste etage een hele mooie afsluitbare ruimte met een bar, tafels, krukken, stoelen en een groot scherm. Wij kunnen hier ongeveer 20/25 leden ontvangen.
De catering zullen wij zelf verzorgen. Andrea, de vrouw van John, zal de versnaperingen verzorgen. Wij hebben als bestuur besloten, gezien de locatie en het feit dat iedereen met de auto/motor komt, om geen alcohol, te schenken. Echter, dit mag de pret toch niet drukken!
Wij ontvanger jullie graag om 12:00 uur.

Graag tot 1 februari.

Groeten.
Het bestuur.

Word ook betalend lid van de ARA!