Pagina 1 van 1

Functiebeschrijving secretaris plus vacature

BerichtGeplaatst:29 mar 2019, 18:46
door Capo dei Capi
Beste leden,

Zoals afgesproken tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering, heb ik een functiebeschrijving opgesteld van "secretaris bij de ARA".
Ik stop als secretaris per 01-01-2020 en in principe neemt Dennis Hopman per die datum de functie, na benoeming tijdens de algemene ledenvergadering, over.

Groeten,
John

Functiebeschrijving secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het inplannen van de bestuursvergaderingen, het opstellen van de agenda en het maken van het verslag.
Tot de taken behoren ook het monitoren van afspraken en mensen hierop aanspreken. Het van tijd tot schrijven van een stuk naar aanleiding van een rit/evenement en uiteraard het deelnemen aan evenementen zoals een Motorbeurs, een rit of een Italdag is ook onderdeel van de secretarisfunctie.
De secretaris neemt ook taken/acties op zich naar aanleiding van een bestuursvergadering. Denk hierbij aan het benaderen van sponsors, contact met de importeur, etc. Relatiebeheer richting deze partijen hoor hier ook bij.
Verder neemt de secretaris besluiten samen met de andere bestuursleden die in het belang van de Aprilia Riders Association en haar leden zijn.