ARA Community

Hèt spreekplatform van alle Aprilia rijders in Nederland!

De plek waar je alles kunt vinden met betrekking tot club en motor gerelateerde evenementen!

Moderator: Moderators

#372877
Zaterdag 2 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering

Locatie: Restaurant "Oud Leusden", Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden

1. 12:00 uur Ontvangst met koffie, thee, koek en tekenen presentielijst door allen

2. 12:15 uur Opening vergadering door voorzitter Gerard van Wees:
2.1 Vaststelling van de Notulen ALV 2018 door secretaris John Kuijten.
2.2 Ingekomen stukken door secretaris
2.3 Samenvatting van het jaarverslag 2018 in beeld door Bestuur
2.4 Financieel verslag 2018 door penningmeester Chris van 't Klaphek
2.5 Verslag kascommissie 2018 door de kascontrolecommissie
2.6 Evaluatie afgelopen clubjaar door het bestuur; O.a. zal aan de orde komen:
- Verloren rechtszaak websitebouwer;
- Hotel Belle Vue/Luxemburg en schade;
- Italdag;
- DeZwartMotoren;
- Samenwerking Piaggio
- Dutch Aprilia Owners

3. Mutaties Bestuur en commissies
3.1 Aftredende bestuursleden (John Kuijten, Anton Eppinga en Han van der Weerden) en benoeming
nieuwe secretaris en algemeen bestuurslid/ledenadministrateur

4. Begroting 2019:
4.1 Begroting 2019 door penningmeester
4.2 Overige mededelingen penningmeester

5. Clubkalender 2019
5.1 Presentatie clubkalender 2019 door evenementencommissaris
5.2 Overige mededelingen evenementen door bestuur:
- Digitaliseren oude clubbladen
- Website
- Ritten/evenementen
- Nieuw lid: Welkomstmail + mok (bij lid worden op beurs)
- Clubweekend
- Opslag spullen ARA
- Modoratorsoverleg;
- Stukjes clubblad;
- Initiatieven leden


6. Rondvraag

7. 14:30 uur – sluiting van de alv en opening borrel door de voorzitter

Wij hopen als bestuur dat wij veel leden mogen verwelkomen op de ALV van onze mooie en meest gezellig motorclub van Nederland!

Graag tot 2 februari.
Het Bestuur.

Word ook betalend lid van de ARA!