ARA Community

Hèt spreekplatform van alle Aprilia rijders in Nederland!

De plek waar je alles kunt vinden met betrekking tot club en motor gerelateerde evenementen!

Moderator: Moderators

#370092
Zaterdag 3 februari 2018 is de Algemene Ledenvergadering

Locatie: Restaurant "Oud Leusden", Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden

Agenda:

1. 12:00 uur Ontvangst met koffie, thee, koek en tekenen presentielijst door allen

2. 12:15 uur opening vergadering door voorzitter Gerard van Wees:
2.1 Vaststelling van de Notulen ALV 2017 door secretaris John Kuijten.
2.2 Ingekomen stukken door secretaris John Kuijten
2.3 Samenvatting van het jaarverslag 2017 door secretaris
2.4 Financieel verslag 2017 door penningmeester
2.5 Verslag kascommissie 2017 door de kascontrolecommissie
2.6 Vervanging kascommissielid en benoeming nieuw lid
2.7 Evaluatie afgelopen clubjaar door het bestuur

3. Mutaties Bestuur en commissies
3.1 Aftredende bestuursleden (Berdien Bruggers en Ron Meinema) en benoeming nieuwe
penningmeester Chris van ‘t Klaphek en algemeen bestuurslid Anton Eppinga door leden
3.2 Aftredend evenementencommissielid (Henk Wesseling) introduceren Pim Pijnaken als
nieuw evenementencommissielid door leden.

4. Begroting 2018:
4.1 Begroting 2018 door penningmeester
4.2 Overige mededelingen penningmeester

5. Clubkalender 2018
5.1 Presentatie clubkalender 2018 door secretaris
5.2 Overige mededelingen evenementen door bestuur:
- Redactie Clubblad
- Digitaliseren oude clubbladen
- Website?
- Rechtszaak vorige websitebouwer (31-01)
- Ritten/evenementen?
- Goody bag nieuwe leden
- 20-jarig jubileum ARA?;
- Clubweekend

6. Rondvraag

7. 14:30 uur – sluiting van de alv en opening borrel door de voorzitter

Wij hopen als bestuur dat wij veel leden mogen verwelkomen op de ALV van onze mooie en meest gezellig motorclub van Nederland!

Graag tot 3 februari.
Het Bestuur.

Word ook betalend lid van de ARA!